ผลงานให้เช่า LED TV

งาน เล่น เรียน สนุก กับเกมเศรษฐกิจพอเพียง

ติดตั้ง led tv 42″ ในงาน  เล่น เรียน สนุก กับเกมเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ  เช่า lcd tv 50″  ในวันที่ 4-7 ก.ย. 2555 ติดตั้งที่ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ