ผลงานให้เช่า LED TV

InfoComm Asia 2023

ผลงานติดตั้ง LED TV 32″ : 4 ชุด LED TV 43″ : 2 ชุด Touch Screen TV 32″ : 1 ชุด Touch Screen TV 43″ : 3 ชุด ในงาน InfoComm Asia 2023  ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์