ผลงานให้เช่า LED TV

พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 47

ให้เช่า LED TV 49″ ในงาน พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 47 @ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการนานาชาติ “TISTR,s Form Local to Glocal International Forum

ให้เช่า LED TV 84″ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “TISTR,s Form Local to Glocal International Forum : Food Industry 4.0” ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิ.ย. 2560 @ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว