ผลงานให้เช่า LED TV

LED TV 65″ @ ศูนย์บริการสาธารณสุข 8

ผลงานติดตั้ง จอ LED TV 65″ พร้อมชุดเครื่องเสียง Speaker JBL615 x 2 unit Stand Speaker x2 unit Microphone Wl. x2 unit Digital Mixer sq5 x 1 unit Di-box @ ศูนย์บริการสาธารณสุข 8