ผลงานให้เช่า LED TV

CENTRAL NFT Playground In Collaboration With GQ x MONDAY CLUB

ผลงานให้เช่าLED TV 32″ จำนวน 10 ชุด, LED TV 43″ จำนวน 10 ชุด และ LED TV 55″ จำนวน 1 ชุด ในงาน “CENTRAL NFT Playground In Collaboration With GQ x MONDAY CLUB” ระหว่างวันที่ 18 – 27 มี.ค. 65 ณ ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1