ผลงานให้เช่า LED TV

งานประชุม มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผลงานติดตั้ง จอ LED TV 75″ จำนวน 1 ชุด LED TV 55″ จำนวน 2 ชุด ในงาน งานประชุม มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย