ผลงานให้เช่า LED TV

กสทช.- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วม จัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G

ผลงาน ติดตั้ง จอ LED TV 43″ : 7 ชุด LED TV 55″ : 17 ชุด LED TV 65″ : 1 ชุด และ Notebook 17 เครื่องในงาน กสทช.- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วม จัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G @ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย