ผลงานให้เช่า LED TV

งานสถาปนาครบรอบ 131 ปี กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผลงานติดตั้งตู้คีออสก์ 43″ ภายในงานสถาปนาครบรอบ 131 ปี กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ @อาคารกระทรวงยุติธรรม ,ถนนแจ้งวัฒนะ