ผลงานให้เช่า LED TV

วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 15 ปี

ให้เช่า LED TV 42″ และ Touch Screen TV 32″  ในงาน วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 15 ปี @  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษาฯ