ผลงานให้เช่า LED TV

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 “ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 49″ จำนวน 16 ชุด ในงานการประชุมวิชาการประจำปี 2563 “ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

LED TV 43″ ในงาน “ส่งรัก ปันสุขด้วยหัวใจ”

ผลงานติดตั้ง จอ LED TV 43″ ในงาน “ส่งรัก ปันสุขด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง