ผลงานให้เช่า LED TV

การประชุมวิชาการนานาชาติ “TISTR,s Form Local to Glocal International Forum

ให้เช่า LED TV 84″ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “TISTR,s Form Local to Glocal International Forum : Food Industry 4.0” ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิ.ย. 2560 @ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว

งานเลี้ยง บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ให้เช่า LED TV 49″ ในงานเลี้ยง บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด