ผลงานให้เช่า LED TV

พิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน)”

ให้เช่า LED TV 50″ และ LED TV 42″ ในงานพิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน)” ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ ศากยะ บรรพบุรุษ พระพุทธเจ้า

ให้เช่า LED TV 84″ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ ศากยะ บรรพบุรุษ พระพุทธเจ้า  ณ อาคาร 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์