ผลงานให้เช่า LED TV

LED TV 60″ @ CLARA Restaurant

ผลงานติดตั้ง จอ LED TV 60″  และ ให้เช่าเครื่องเสียงชุดเล็ก Speaker JBL615 x 2 unit Speaker JBL618 x 2 unit Speaker JBL612 x 2 unit Stand Speaker x2 unit Microphone Wl. x2unit Digital Mixer sq5 x 1 unit Di-box Line & Cable @ CLARA Restaurant