ผลงานให้เช่า LED TV

งานพิธีมอบรางวัลแก่โรงงานอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสหากรรม

ให้เช่าทีวี LED TV 42″ ในงานพิธีมอบรางวัลแก่โรงงานอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสหากรรม ติดตั้งที่ อิมแพค เมืองทองธานี

นิทรรศการออกแบบโปสเตอร์ ”ถีบฉันทำไม?​ (Why Ride?)”

ให้เช่า LED TV 42″ จำนวน 10 เครื่อง  ในงาน “นิทรรศการออกแบบโปสเตอร์ ”ถีบฉันทำไม? (Why Ride?)” ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย. 2555  ณ Grand Hall ชั้น 1 Siam Discovery