ผลงานให้เช่า LED TV

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ วัดชินวรารามวรวิหาร , ปทุมธานี

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 55″ สำหรับรับสัญญาณถ่ายทอดสด งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ วัดชินวรารามวรวิหาร , ปทุมธานี