ผลงานให้เช่า LED TV

การบินไทย นำครัวไทยสู่ครัวโลก

ให้เช่า Touch Screen TV 32″ ในงาน การบินไทย นำครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2556  ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัล คอร์ท เซ็นทรัลเวิร์ล

แถลงข่าวมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ให้เช่า LED TV 42″  ในงาน แถลงข่าวมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ @  โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง

ให้เช่า LED TV 42″ ในงานแสดงนิทรรศการ ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง  ณ ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี