ผลงานให้เช่า LED TV

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 45 ปี 66

ผลงานติดตั้ง จอ LED TV 55″  จำนวน 12 ชุด LED TV 86″ จำนวน 2 ชุด ในงาน  การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 45 ปี 66  ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2566 ณ ICONSIAM

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ผลงานติดตั้ง จอ LED TV 32″ LED TV 86″ จอ Touch Screen TV 43″ ในงาน  มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ อิมแพค เมืองทอง ธานี