ผลงานให้เช่า LED TV

Wisdom Movement : ขับเคลื่อนอนาคตชุมชนไทยด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ผลงาน ติดตั้งจอ LED TV 32″ ในงาน Wisdom Movement : ขับเคลื่อนอนาคตชุมชนไทยด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ โรงแรมสุโกศล กรงเทพฯ