ผลงานให้เช่า LED TV

LED TV 60″ @ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอน

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 60″ และเครื่องเสียง @ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา