ผลงานให้เช่า LED TV

Factory Automation 2013

ให้เช่า LED TV 32″ , 42″  50″ และ จอทัชสกรีน 19″  ในงาน Factory Automation 2013  ระบบอัตโนมัติในโรงงานและเทคโนโลยีการใช้พลังงานและไฟฟ้า 20-23 มิถุนายน 2556 ณ ไบเทคบางนา