ผลงานให้เช่า LED TV

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 14

ให้เช่า LED TV 42″ และ 50″ ในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 14  ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์