พิธีเปิด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

ให้เช่า LED TV 32″ ในพิธีเปิด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก ในวัน พุธ ที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗