ผลงานให้เช่า LED TV

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน “การเข้าถึงความยุติธรรม” (Access to Justice)

ให้เช่า LED TV 43″ พร้อมขาเอียง ในงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน “การเข้าถึงความยุติธรรม” (Access to Justice) @ โรงแรม พลูแมน รางน้ำ