ผลงานให้เช่า LED TV

Factory Automation 2013

ให้เช่า LED TV 32″ , 42″  50″ และ จอทัชสกรีน 19″  ในงาน Factory Automation 2013  ระบบอัตโนมัติในโรงงานและเทคโนโลยีการใช้พลังงานและไฟฟ้า 20-23 มิถุนายน 2556 ณ ไบเทคบางนา

การประชุมพิจารณาร่าง TDRG Version 5.2 ฉบับสมบูรณ์

ให้เช่า LED  TV 42″  จำนวน 10 เครื่อง ในงาน การประชุมพิจารณาร่าง TDRG Version 5.2 ฉบับสมบูรณ์ ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) @  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550