ผลงานให้เช่า LED TV

วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 15 ปี

ให้เช่า LED TV 42″ และ Touch Screen TV 32″  ในงาน วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 15 ปี @  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษาฯ

พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister s Insurance Awards) ประจำปี 2556

ให้เช่า LED TV 32″ และ Ipad จำนวน 14 เครื่อง ในงาน พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister s Insurance Awards) ประจำปี 2556 ณ เพลนารี 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์