ผลงานให้เช่า LED TV

โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม เช่า led tv 42″ จำนวน 5 เครื่อง ติดตั้งที่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

งานการประเมินภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานการประเมินภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่า led tv 42″ จำนวน 10 เครื่อง ติดตั้งที่ โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย จ. อยุธยา

งานรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2555

งานรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2555 เช่าทีวี lcd tv 32″ จำนวน 5 เครื่อง ติดตั้งที่ โรงแรมสยามซิตี้ ถ. ศรีอยุธยา

โครงการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลฯ ที่โคราช

โครงการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลฯ ระดับมัธยมศึกษา เช่า LED TV 42″ จำนวน 8 จอ และ เช่า notebook 8 เครื่อง ติดตั้ง ที่ โรงแรม สบายโคราช จ.นครราชสีมา