ผลงานให้เช่า LED TV

งานเลี้ยง บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ให้เช่า LED TV 49″ ในงานเลี้ยง บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย

ให้เช่า LED TV 84″ และ LED TV 42″ ในงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย(Young Animtor Contest) ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33

ให้เช่า LED TV 42″ ในงาน การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33  ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย