โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

ผลงานติดตั้ง LED TV 43″ ในงาน โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 @ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

งานประชุม มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผลงานติดตั้ง จอ LED TV 75″ จำนวน 1 ชุด LED TV 55″ จำนวน 2 ชุด ในงาน งานประชุม มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

งานประชุม การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานติดตั้ง LED Display P3.9 ขนาด 5×10 m. และ LED TV 65″ จำนวน 2 ชุด พร้อม เครื่องเสียง ในงาน ประชุม การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ