พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นพรหมประสิทธิ์ @ วัดประดู่ทรงธรรม 

ผลงานให้เช่า LED Display P4.8 Outdoor ขนาด 2×3 ตรม. พร้อมจอ LED TV 49″ จำนวน 10 ชุด ในงาน พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นพรหมประสิทธิ์ @ วัดประดู่ทรงธรรม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นพรหมประสิทธิ์ @ วัดขนอน

ผลงานให้เช่า LED Display P4.8 Outdoor ขนาด 2×3 ตรม. พร้อมจอ LED TV 49″ จำนวน 10 ชุด ในงาน พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นพรหมประสิทธิ์ @ วัดขนอน อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ : WFX

ผลงานให้เช่าจอ LED Display ขนาด 3×9 qsm. ในพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) [WFX] ณ ไบเทค บางนา