ผลงานให้เช่า LED TV

งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ทดแทนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง

ผลงานติดตั้ง LED TV 49″ ในงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ทดแทนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง

ประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย”

ผลงานติดตั้ง LED Display ขนาด 4×8 m. , LED TV 65″ และ ชุดเครื่องเสียง ในงาน ประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย” ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

มหกรรมกัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน

ผลงานติดตั้ง LED TV 55″ ,  LED TV 60″   ในงาน มหกรรมกัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

ผลงานติดตั้ง LED TV 43″ ในงาน โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 @ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)