ผลงานให้เช่า LED TV

MOTOGP OR THAILAND GRAND PRIX 2022

ผลงานติดตั้ง LED TV 32″ จำนวน  80 ชุด LED TV 43″ จำนวน  52 ชุด LED TV 55″ จำนวน  16 ชุด LED TV 60″ จำนวน  10 ชุด ในงาน MOTOGP OR THAILAND GRAND PRIX 2022 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์