ผลงานให้เช่า LED TV

เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

ให้เช่า โปรเจคเตอร์ และ ทัชสกรีนทีวี ในงาน เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน  ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณรอบ ระทรวงศึกษาธิการ

The 6th AMCDRR

ให้เช่า LED TV 32″ และ LED TV 42″ ในงาน การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 (The 6th AMCDRR) ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2557  @ เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์