ผลงานให้เช่า LED TV

พิธีเปิด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

ให้เช่า LED TV 32″ ในพิธีเปิด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก ในวัน พุธ ที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

SCB First เปิดโลก AEC

ให้เช่า LED TV 42″ ในงาน SCB FIRST จัดงานสัมมนา “เปิดโลก AEC เจาะลึกเมียนมาร์ 360° ” ติดอาวุธนักธุรกิจไทยรุกตลาดเศรษฐกิจใหม่อาเซียนอย่างผู้รู้จริง @ โรงแรมสยามเคมปินสกี้