ผลงานให้เช่า LED TV

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ‘ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน’

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 43″ ในงานกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ‘ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน’ ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง