พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ ท่าพระจันทร์

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 43″ สำหรับรับสัญญาณถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ ท่าพระจันทร์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ ท่าวังหลัง

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 43″ สำหรับรับสัญญาณถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ ท่าวังหลัง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ ร้านอาหาร สุภัทรา ริเวอร์ เฮ้าส์

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 43″ สำหรับรับสัญญาณถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ ร้านอาหาร สุภัทรา ริเวอร์ เฮ้าส์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ วัดชินวรารามวรวิหาร , ปทุมธานี

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 55″ สำหรับรับสัญญาณถ่ายทอดสด งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ วัดชินวรารามวรวิหาร , ปทุมธานี

Arena of Valor Championship 2019 (AIC 2019)

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 43″ , LED TV 60″ , Notebook 18 เครื่อง ในการแข่งขัน Arena of Valor Championship 2019 (AIC 2019) วันที่ 23-24 พฤศจิกายนนี้ที่ True Icon Hall ชั้น 7 @ ICONSIAM