ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ  เช่า lcd tv 50″  ในวันที่ 4-7 ก.ย. 2555 ติดตั้งที่ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ

การประชุมวิชาการร่วมโรงพยาบาล

การประชุมวิชาการร่วมโรงพยาบาล ประจำปีพุทธศักราช 2555 เช่า lcd tv 42″ จำนวน 6 เครื่อง ติดตั้งที่ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท  

งานเปิดตัวโครงการบ้าน เซ็นมูระ

งานเปิดตัวโครงการบ้าน เซ็นมูระ ศรีนครินทร์ บางนา เช่า led lcd tv 42″ จำนวน 3 เครื่อง ติดตั้งที่โครงการเซ็นมูระ ศรีนครินทร์ บางนา

โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม เช่า led tv 42″ จำนวน 5 เครื่อง ติดตั้งที่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

งานการประเมินภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานการประเมินภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่า led tv 42″ จำนวน 10 เครื่อง ติดตั้งที่ โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย จ. อยุธยา

งานรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2555

งานรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2555 เช่าทีวี lcd tv 32″ จำนวน 5 เครื่อง ติดตั้งที่ โรงแรมสยามซิตี้ ถ. ศรีอยุธยา