การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน “การเข้าถึงความยุติธรรม” (Access to Justice)

ให้เช่า LED TV 43″ พร้อมขาเอียง ในงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน “การเข้าถึงความยุติธรรม” (Access to Justice) @ โรงแรม พลูแมน รางน้ำ

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้เช่า LED TV 43″ และ 49″ ในงาน การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม