โครงการ ทศวรรษกองทุนแม่ฯ ร่วมเผยแผ่พุทธศาสน์

ให้เช่า LED TV 42″ จำนวน 14 เครื่อง ในงาน โครงการ ทศวรรษกองทุนแม่ฯ ร่วมเผยแผ่พุทธศาสน์ ณ พุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน

พิธีเปิด ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2556

ให้เช่า โปรเจคเตอร์ ความสว่าง 6,000 ANSI Lumens  พร้อม จอรับภาพ 200″ ในงาน  พิธีเปิด ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก ประจำปี 2556 @ โรงยิม อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน