ประชุมหมู่บ้าน หมู่บ้านจัดสรรโกลเด้นทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 60″ ในงานประชุมหมู่บ้าน หมู่บ้านจัดสรรโกลเด้นทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ , ถนนบางกรวย – ไทรน้อย