งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ ศากยะ บรรพบุรุษ พระพุทธเจ้า

ให้เช่า LED TV 84″ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ ศากยะ บรรพบุรุษ พระพุทธเจ้า  ณ อาคาร 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์