ประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 32″ , LED TV 49″ , LED TV 55″ ในงาน ประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 62 – 20 ธ.ค. 62 @ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ ร้านอาหาร สุภัทรา ริเวอร์ เฮ้าส์

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 43″ สำหรับรับสัญญาณถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ ร้านอาหาร สุภัทรา ริเวอร์ เฮ้าส์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ วัดชินวรารามวรวิหาร , ปทุมธานี

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 55″ สำหรับรับสัญญาณถ่ายทอดสด งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ วัดชินวรารามวรวิหาร , ปทุมธานี