งานเลี้ยง บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ให้เช่า LED TV 49″ ในงานเลี้ยง บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด