งานเลี้ยง บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด

ให้เช่า LED TV 42″  ในงานเลี้ยง บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด @ โรงแรมโฟร์ซีซั่นอินเตอร์เนชั่นแนล

เช่าโปรเจคเตอร์ @ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้เช่าโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ 100″ จำนวน 4 ชุด ในวันที่ 5-6 มีนาคม  ติดตั้งที่  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร

ให้เช่า LED TV 42″ จำนวน 5 เครื่อง ใน ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มีนาคม ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.