การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33

ให้เช่า LED TV 42″ ในงาน การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33  ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน)”

ให้เช่า LED TV 50″ และ LED TV 42″ ในงานพิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน)” ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร

เปิดตัวบัตรเครดิตธนาคารออมสิน “สุขแบบไทย ใช้แบบพอเพียง”

ให้เช่า LCD Wall 1×3 ในงาน เปิดตัวบัตรเครดิตธนาคารออมสิน  “สุขแบบไทย ใช้แบบพอเพียง” @ ดิ เอ็มควอเทียร์