ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ  เช่า lcd tv 50″  ในวันที่ 4-7 ก.ย. 2555 ติดตั้งที่ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ

การประชุมวิชาการร่วมโรงพยาบาล

การประชุมวิชาการร่วมโรงพยาบาล ประจำปีพุทธศักราช 2555 เช่า lcd tv 42″ จำนวน 6 เครื่อง ติดตั้งที่ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท