ผลงานของเรา

ชุดเครื่องเสียง @ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ผลงานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียง Speaker JBL615 x 2 unit(Mid-hi) Speaker JBL618 x 2 unit(Subwoofer) Speaker JBL612 x 2 unit(Delay) Speaker JBL612 x 2 unit(Monitor) Microphone Wl. x 4 unit Digital Mixer Sq5 x 1 unit Stage-Box Ar2412 x 1 unit Di Box x 2 unit Line & Cable ณ  โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ี

LED TV 50″ @ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ผลงานติดตั้ง LED TV 50″ พร้อมชุดเครื่องเสียง Speaker JBL615” x 4 unit Stand Speaker x 4 unit Mixer Yamaha x 1 unit Microphone Wl. x 2 unit Line & Cable ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ี

Money Expo 2024 Bangkok

ผลงานติดตั้ง LED TV 50″ : 2  ชุด LED TV 55″ : 4 ชุด LED TV 75″ : 1 ชุด Touch Screen TV 49″ : 3 ชุด Touch Screen TV 60″ : 1 ชุด Touch Screen TV 65″ : 1 ชุด ในงาน Money Expo 2024 Bangkok ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2567 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ี