ผลงานของเรา

การประชุมประชาพิจารณ์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

การประชุมประชาพิจารณ์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ เช่าโปรเจคเตอร์ ติดตั้งที่โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11

โครงการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลฯ ที่โคราช

โครงการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลฯ ระดับมัธยมศึกษา เช่า LED TV 42″ จำนวน 8 จอ และ เช่า notebook 8 เครื่อง ติดตั้ง ที่ โรงแรม สบายโคราช จ.นครราชสีมา

โครงการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลฯ ระดับมัธยมศึกษา

โครงการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลฯ ระดับมัธยมศึกษา เช่า LED TV 42″ จำนวน 8 จอ และ เช่า notebook 8 เครื่อง ติดตั้ง ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จ.กาญจนบุรี

Secutech Thailand 2012 ไบเทค บางนา

ให้เช่า ทีวี ในงาน Secutech Thailand 2012  งานแสดงสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อัคคีภัย และการป้องกันอุบัติภัย ติดตั้งที่ ไบเทค บางนา