ผลงานของเรา

การแสดงละครเวที

ให้เช่า โปรเจคเตอร์ 6,200 ANSI พร้อมจอรับภาพ ขนาด 4×6 เมตร ในงาน การแสดงละครเวที ณ หอประชุม ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)