ผลงานของเรา

เกษียณ เกษมสุข @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ให้เช่า โปรเจคเตอร์ 4,500 ANSI พร้อมจอรับภาพ 200″  ในงาน เกษียณ เกษมสุข @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

โครงการพัฒนาระบบเรดาห์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล

ให้เช่า Touch Screen TV 42″ ในงาน โครงการพัฒนาระบบเรดาห์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล ณ  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ