ผลงานของเรา

พิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน)”

ให้เช่า LED TV 50″ และ LED TV 42″ ในงานพิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน)” ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร

เปิดตัวบัตรเครดิตธนาคารออมสิน “สุขแบบไทย ใช้แบบพอเพียง”

ให้เช่า LCD Wall 1×3 ในงาน เปิดตัวบัตรเครดิตธนาคารออมสิน  “สุขแบบไทย ใช้แบบพอเพียง” @ ดิ เอ็มควอเทียร์

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ ศากยะ บรรพบุรุษ พระพุทธเจ้า

ให้เช่า LED TV 84″ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ ศากยะ บรรพบุรุษ พระพุทธเจ้า  ณ อาคาร 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์