ผลงานของเรา

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ‘ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน’

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 43″ ในงานกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ‘ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน’ ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

โปรเจคเตอร์ ความสว่าง 2,600 ANSI @ สมาคมชาวจันทบุรี

ผลงานติดตั้งโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 2,600 ANSI พร้อมจอรับภาพ 100″  @ สมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗