โครงการ ทศวรรษกองทุนแม่ฯ ร่วมเผยแผ่พุทธศาสน์

ให้เช่า LED TV 42″ จำนวน 14 เครื่อง ในงาน โครงการ ทศวรรษกองทุนแม่ฯ ร่วมเผยแผ่พุทธศาสน์ ณ พุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน

งานเลี้ยง บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด

ให้เช่า LED TV 42″  ในงานเลี้ยง บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด @ โรงแรมโฟร์ซีซั่นอินเตอร์เนชั่นแนล