ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง

ให้เช่า LED TV 42″ ในงานแสดงนิทรรศการ ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง  ณ ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี

งาน The Best of Nonthaburi 2013 และงาน พฤกษานนท์

ให้เช่า LED TV 42″ จำนวน 5 เครื่อง ในงาน The Best of Nonthaburi 2013 และงาน พฤกษานนท์  ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 กรกฏาคม 2556 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน

Factory Automation 2013

ให้เช่า LED TV 32″ , 42″  50″ และ จอทัชสกรีน 19″  ในงาน Factory Automation 2013  ระบบอัตโนมัติในโรงงานและเทคโนโลยีการใช้พลังงานและไฟฟ้า 20-23 มิถุนายน 2556 ณ ไบเทคบางนา